Zachęcamy do wstąpienia do naszego klubu! Zostając naszym członkiem zyskasz możliwość rozwijania żeglarskich pasji, będziesz mógł uczestniczyć w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczegóły.

 

 

 Informacje ogólne Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Adres:   

Jacht Klub Morski „GRYF”

Al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia  (mapka)

Telefon i fax:   (58) 620-23-61
Poczta elektroniczna:   klub@jkmgryf.pl
     
Kierownik klubu:   Zbigniew Tarała, tel. kom. 602-696-120
Sekretariat:   Sylwia Żłobecka

Sekretariat klubu jest czynny:

  Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
     
Konto bankowe:   ING Bank Śląski o/Gdynia   11 1050 1764 1000 0023 1353 6381
NIP:   586 - 21 - 78 - 856

 

 
Skład osobowy władz JKM „GRYF” Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Zarząd Klubu:      
     

Komandor Klubu

Wicekomandor d/s organizacyjnych

Wicekomandor d/s szkoleniowych

Skarbnik

Sekretarz i Członek Zarządu d/s szkoleniowych

Członek Zarządu d/s szkoleniowych, Kierownik Szkoły Żeglarstwa JKM Gryf

Członek Zarządu d/s sportowych i d/s kontaktu z Członkami Klubu

Członek Zarządu d/s motorowodnych i organizacyjnych

Członek Zarządu d/s technicznych i d/s kontaktów z nowoprzyjętymi Członkami Klubu

 

Dariusz Szumiński

Jacek Wesołowski

Włodzimierz Kucharczyk

Rafał Wolmański

Jarosław Czech

Jacek Beratz

Tomasz Konnak

Zbigniew Tarała

Jerzy Turzyński

Komisja rewizyjna:    
 

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

 

Stanisław Konieczny

Janusz Opioła

Ryszard Kościelski

Sąd koleżeński:    
 

Przewodniczący Sądu

Członek Sądu

Członek Sądu

 

Jan Nowoczyn

Grażyna Sadłoń

Maciej Dowhyluk

 

 
Opiekunowie jachtów na rok 2016 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
  s/y Orion    513 716 733
  s/y Andromeda
Zbigniew Kajtoch
513 033 539
  s/y Albatros  
Tomasz Dąbkowski
530 669 778
  s/y Archimedes  
Szymon Zawodny
512 876 291
  s/y Tauri  
Rafał Wolmański
882 149 150
  s/y Umi  
Antoni Maniecki
697 887 097
  s/y Pallas  
Jan Piernikarczyk
695 142 604
  s/y Zefirek  
Paweł Bajerski
600 886 080
  m/y Alcor   667 954 082

 

 
Jak zostać członkiem klubu Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Aby zapisać się do klubu należy wypełnić druk deklaracji i wraz ze zdjęciem złożyć w sekretariacie klubu. Jednocześnie należy opłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 400 zł dla dorosłych i 200 zł dla młodzieży szkolnej i studentów, które można zapłacić gotówką w sekretariacie, bądź przelewem na konto klubu.

 

Żeby uzyskać pełny dostęp do strony klubowej należy po formalnym przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Klubu napisać maila na adres klub@jkmgryf.plAdministratorzy strony internetowej nadadzą nazwę użytkownika i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie klubu.


Po formalnym przyjęciu w poczet członków klubu przez Zarząd Klubu, możesz śmiało iść w ślady sławnych klubowych poprzedników Leonida Teligi i Zbigniewa Puchalskiego, bądź wyznaczać własny żeglarski szlak.

 
Opłaty członkowskie Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
                       Wpisowe do Klubu: 400 zł dla dorosłych, 200 zł dla młodzieży szkolnej i studentów
  Składka podstawowa: 367,20 zł rocznie
  Składka ulgowa: 183,60 zł rocznie

 

   Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom, małżonkom członków Klubu, oraz członkom wyróżnionym honorową odznaką  "Za zasługi dla JKM Gryf".

   Zwolnieni od obowiązku opłacania składki są: dzieci członków Klubu do czasu ukończenia nauki, członkowie honorowi Klubu oraz opiekunowie jachtów na dany rok kalendarzowy.


   Zniżka 10% przysługuje za uiszczenie składki jednorazowo, za rok z góry, do końca I kw. oraz za co najmniej 20-letnią przynależność do Klubu. Z tych zniżek nie mogą korzystać członkowie opłacający składkę ulgową w wysokości 50 % składki podstawowej.


   Składki mogą być opłacane rocznie lub kwartalnie.

Każdego z członków klubu obowiązuje odpracowanie 20 godzin rocznie na rzecz klubu. W przypadku niemożności świadczenia takiej pracy członek klubu wpłaca na konto lub do kasy klubu ekwiwalent pieniężny w wysokości 200 zł jako darowiznę.

 
Statut klubu Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Statut Klubu, w postaci pliku pdf, dostępny jest tutaj.

 
Warunki korzystania z jachtów i bazy klubowej Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

   Z klubowego sprzętu pływającego mają prawo korzystać wyłącznie członkowie Klubu, a także osoby im towarzyszace, na zasadach i warunkach określonych w uchwale Zarządu z dnia 17 sierpnia 2015 r.

   Załogi jachtów wnoszą na rzecz Klubu opłatę za pływanie wg poniższej tabeli: 

Opłaty za każdą rozpoczętą dobę pływania w zł

Jacht

Członkowie klubu

Osoby towarzyszące członkom klubu

(najbliższa rodzina)

Dorośli

Młodzież ucząca się, dzieci, emeryci, kapitan jachtu

Orion

Andromeda

12

6

20

Albatros

Archimedes

Tauri

Alcor

10

5

20

Umi

9

4,5

20

Zefirek

Pallas

8

4

20

Uwaga: pod pojęciem „młodzież” należy rozumieć osoby uczące się lub studiujące w szkołach lub uczelniach dziennych; nie wieczorowych czy zaocznych.

Czytaj dalej...
 

Translate this page