Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

 

Zach?camy cz?onkw Klubu do opublikowania swoich wspomnie? na tej stronie.
Artyku?y mo?na wpisa? samodzielnie po zalogowaniu si? lub przesy?a? na adres Klubu: webmaster@jkmgryf.plStanis?aw Konieczny - 2009 Orion w The Tall Ships' Races Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

alt

S/y ORION i udzia? w regatach TSR 2009
GDYNIA - ST. PETERSBURG

Rok 2009 z perspektywy 2008 mia? by? kolejnym ?wi?tem ?eglarskim w Gdyni pod znakiem: THE TALL SHIPS RACES BALTIC 2009. Ju? jesieni? 2008 roku Zbyszek podj?? decyzj? uczestnictwa w regatach w ramach I etapu GDYNIA – ST. PETERSBURG. Sta?a za?oga pomys? popar?a i zadeklarowa?a swj udzia? zarwno w przygotowaniach do rejsu, jak i w rejsie - regatach. Cz??? sta?ej za?ogi w osobach: Renata, Krystyna, Marian, Romek, Nina, Ania i Jola - podj??a w tym momencie heroiczn? decyzj?: b?d? pomaga? mimo, ?e nie pop?yn?. A nie pop?yn? poniewa? regulamin jest nieub?agany - po?owa za?ogi musi by? w wieku poni?ej 25 lat.

Czytaj dalej...
 
Stanis?aw Maciaszek - Andromeda, Bornholm i szkiery, rok 2009 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Witamy wszystkich mi?o?nikw ?eglarstwa!

Spragnieni nowych przygd, my: Darek, Alina, Piotr, Bogdan i Stanis?aw, zamustrowali?my 18.07 na jacht Andromeda.
Po zrobieniu odpowiednich zakupw oraz niezb?dnych porz?dkw na jachcie, o godz. 15:45 wyp?yn?li?my z Gdyni na Zatok? Gda?sk?. Obrali?my kurs na wyj?cie z Zatoki w celu dop?yni?cia do Bornholmu. Po drodze zatrzymali?my si? w okolicy boi 'wysypiska', aby zbada? stan zarybienia w tym akwenie. Owocem w?dkowania by? 4,5 kilogramowy dorsz, za? szcz??liwym ?owczym Bogdan. Nie zatrzymuj?c si? d?ugo, pop?yn?li?my dalej. Po drodze skonsumowali?my dorsza i wszyscy najedli si? do syta.

Czytaj dalej...
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Regaty Gotland Runt – 1965
i wspomnienia o Regatach Baltic Race – 1964

Zanim przejd? do opowiadania zwi?zanego z regatami Gotland Runt’65, chcia?bym nawi?za? do ubieg?orocznego startu w regatach Baltic Race’64. Regaty te przeprowadzane s? na trjk?cie: start przed Sandhamn, latarniowiec Almagrundet min?? praw? burt?, lat. Hvringe lew? burt?, boja przed wej?ciem do Visby lew? burt?, Almagrundet lew? burt?, meta przed Sandhamn. W I-szej grupie RORC startowa?y 3 jachty polskie: Hetman PZ-1, Orion PZ-3 i Mars PZ-5. Grupa I startowa?a jako ostatnia 1 lipca 1964 o godz. 15.00.

Czytaj dalej...
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Sprzeczali si? ju? kilka godzin.
Eol wysun?? si? z cirrusa, westchn??: ka?demu nale?y si? odpoczynek, ale… wia? musi!
Na Zatoce w s?oneczne, niedzielne popo?udnie zaroi?o si? od ?agli.
Zerkn?? do ?rodka:
- Mo?e by ktry? z panw zechcia? podmucha?? Jest dla kogo pracowa?.

Czytaj dalej...
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Od Pana Janusza Radwa?skiego otrzymali?my nast?puj?cy list:

   „Pisz? do Was po przeczytaniu wspomnie? kapitana Bronis?awa Ku?nierza - mojego pierwszego mentora ?eglarstwa, a dzisiaj serdecznego przyjaciela. On to w?a?nie zach?ci? mnie do przedstawienia pa?stwu mojego wspomnienia z regat, ktre mia?y miejsce w sierpniu w 1956 r. Regaci?y si? wszystkie "konie" : "Pietrek", "Kaprys", "Marcin", "Wiatr", "Pluton" z Gryfu oraz "Rybitwa" z JKM "Stal". Wspominam o tym, poniewa? jest to ju? zapomniana klasa jachtw pe?nomorskich tak zwanych "czterdziestek". Mia?em wwczas przyjemno?? znale?? si? w za?odze "Plutona", ktrego kapitanem by? pan Ora?.”

Serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy wszystkich do czytania! 

 

Pierwsze zdj?cie pochodzi ze zbiorw Zbigniewa Klimczaka. Zosta?o zrobione w 1959 roku na jachcie Pietrek, podczas dwuosobowego rejsu na Bornholm.

Czytaj dalej...
 
«PierwszaPoprzednia12345678NastępnaOstatnia»

Strona 4 z 8

Translate this page