Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

 

Zach?camy cz?onkw Klubu do opublikowania swoich wspomnie? na tej stronie.
Artyku?y mo?na wpisa? samodzielnie po zalogowaniu si? lub przesy?a? na adres Klubu: webmaster@jkmgryf.plWydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Relacja z rejsu s/y ORION do Norwegii
Gdynia-Stavanger-Oslo-Gdynia
Lipiec 2011


Jesienne wspomnienia porejsowe obok wspomnie? mog? sta? si? te? pocz?tkiem planw na kolejny sezon. I tak te? by?o w listopadzie 2010 r. W spotkaniu za?ogi rejsu do Bremerhaven uczestniczyli m. in. weterani z wyprawy do Norwegii sprzed 11 lat z Jasiem Kie?kiewiczem na czele. Byli rwnie?: Zbyszek, Rysiek i ja Staszek. 

Czytaj relacj? z rejsu
 
Pawe? Boksa - 2011 Moonraker w Kieler Woche Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

MOONRAKER pi?ty w Kieler Woche 2011
Regat Kieler Woche sympatykom ?eglarstwa przedstawia? nie trzeba. To jedna z najstarszych i najwi?kszych imprez ?eglarskich na ?wiecie. W tym roku odby?y si? one po raz 129 gromadz?c na starcie 5000 ?eglarzy z 50 krajw ?wiata. Og?em w regatach wystartowa?o ok. 2000 jachtw, ktre na 10 trasach rozegra?y 400 wy?cigw.
W?rd zg?oszonych znalaz?a si? rwnie? polska za?oga MOONRAKER Sailing Team ?egluj?ca na jachcie mi?dzynarodowej klasy

Czytaj dalej...
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

alt

ORION na SAIL BREMERHAVEN 2010 - dodatkowa informacja Zbyszka Witbrota

Do relacji Staszka Koniecznego z rejsu Oriona do Bremerhaven, nale?y doda?, ?e jacht Orion uczestnicz?cy w ubieg?orocznym Zlocie Oldtimerw w Bremerhaven, nie tylko wzbudzi? du?e zainteresowanie i podziw w?rd zwiedzaj?cych, lecz zosta? tak?e wyr?niony przez Organizatorw Zlotu, poprzez umieszczenie jego zdj?cia na pierwszej pozycji, spo?rd ponad stu czterdziestu jachtw i ?aglowcw, na stronie internetowej, informuj?cej o uczestnikach. Niew?tpliwie wyrazem najwy?szego uznania, jest umieszczenie wizerunku Oriona na honorowym miejscu w tak presti?owej, mi?dzynarodowej "imprezie", jak? jest "Sail Bremerhaven", przynosz?c zaszczyt i chlub? naszemu Klubowi.

Zdj?cie Oriona pod spinakerem autorstwa Jacka Kaszubowskiego, zosta?o przes?ane organizatorom wraz ze zg?oszeniem uczestnictwa w Zlocie.

Link http://www.bremerhaven.de/meer-erleben/sail-bremerhaven/sail-2010/segelschiffe.24914.html

Czytaj relacj? z rejsu
 
Karolina Arczewska - 2010 Andromed? turystycznie Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

alt

ANDROMEDA 31.07.2010 – 15.08.2010

Chocia? od wyp?yni?cia w rejs min??o ju? naprawd? wiele czasu, wspomnienie mojego pierwszego, pe?nomorskiego rejsu jachtem ANDROMEDA pozostaje wci?? ?ywe. Z pewno?ci? w pami?ci pozostanie przede

Czytaj dalej...
 
Tomasz Konnak - 2010 Pallas w Baltic Open Regatta (Litwa, ?otwa) Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

alt

2010 - Pallas w Baltic Open Regatta (Litwa, ?otwa)

O tych regatach pomy?la?em po raz pierwszy w roku 2008, ale wtedy Pallas by? zbyt ma?y, ?eby wystartowa?. Rok temu ju? mg?, ale ja o tym nie wiedzia?em. Za to w tym roku...
Czas ju? by?o ruszy? si? na dalsze wody, w inne kraje, skonfrontowa? si? z pe?nym morzem i zagranicznymi jachtami. A ?e

Czytaj dalej...
 
«PierwszaPoprzednia12345678NastępnaOstatnia»

Strona 3 z 8

Translate this page