Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 Zako?czenie sezonu 2010 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Czy ka?dy z nas ma wra?enie, ?e tegoroczny sezon ?eglarski min?? nadzwyczaj szybko? My przynajmniej takowe mamy, gromadz?c si? licznie w minion? sobot?, 23 pa?dziernika o godzinie 16.00 w naszym klubie na kolejnym ju? zako?czeniu sezonu. Pogoda na t? okazj? na szcz??cie dopisa?a i w godzinie rozpocz?cia uroczysto?ci ?wieci?o ciep?e, jesienne s?o?ce.

Zmieniony: niedziela, 31 października 2010 10:35
Czytaj dalej i zobacz wszystkie zdj?cia...
 
2010 Morskie ?eglarskie Mistrzostwa Polski Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

W dniach 19-22 lipca odby?y si? w Gda?sku Morskie ?eglarskie Mistrzostwa Polski. Dla naszego klubu okaza?y si? one wyj?tkowo udane. Jachty Moonraker (Pawe? Boksa) i Pallas (Tomasz Konnak) zdominowa?y grup? drug? mistrzostw, zajmuj?c odpowiednio I i II miejsce.

Dodatkowo Pallas wygra? wy?cig d?ugi, zdobywaj?c Puchar Muzyka.

Zmieniony: niedziela, 12 grudnia 2010 20:46
Zobacz wyniki i zdj?cia
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

BOSMAN KLUBU

Od dnia 25 czerwca 2014 nowym bosmanem jest

Pan Sebastian ?widerski.

B?dzie pe?ni? swoje obowi?zki

od wtorku do niedzieli, w godzinach 8 - 16.

Zmieniony: środa, 3 września 2014 09:37
 
Obchody 40-tej rocznicy ?mierci Leonida Teligi Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Webmaster   
Kiedy 15 maja rozpoczyna? si? sezon ?eglarski w JKM „GRYF”, wok? przeniesionego niedawno pomnika Leonida Teligi nie zd??y?a wyrosn?? jeszcze zasiana trawa, a niebo przykryte by?o ciemnogranatowymi chmurami.
Jednak 21 maja, w dniu obchodzenia uroczysto?ci zwi?zanych z okr?g?? 40 rocznic? ?mierci naszego wielkiego ?eglarza trawa obok pomnika zaznaczy?a swj pi?kny zielony kolor, niebo przykrywa?y tylko pojedyncze ob?oki a s?o?ce ?wieci?o w pe?ni, tak jakby chcia?o razem z nami prze?ywa? i ?wi?towa? ten wa?ny dla nas dzie?.

Zmieniony: wtorek, 8 czerwca 2010 09:14
Czytaj dalej i zobacz wszystkie zdj?cia...
 
Otwarcie sezonu 2010 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Webmaster   
   Za nami otwarcie kolejnego sezonu ?eglarskiego w JKM „GRYF”. Mimo nieciekawej pogody w dniu 15 maja przyby?a liczna ilo?? cz?onkw naszego Klubu. Wszystkich go?ci przywita? Komandor Dariusz Szumi?ski, ktry przypomnia? o zbli?aj?cej si? uroczysto?ci zwi?zanej z obchodami 40 rocznicy ?mierci naszego gryfowskiego ?eglarza Leonida Teligi.

Zmieniony: wtorek, 8 czerwca 2010 09:13
Czytaj dalej i zobacz wszystkie zdj?cia...
 
«PierwszaPoprzednia123456789NastępnaOstatnia»

Strona 7 z 9

Translate this page