Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 Zmiana op?aty postojowej od 1 kwietnia Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Uchwa?? Zarz?du JKM Gryf z dnia 15 grudnia 2017 r.
z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmienia si?
podstawow? op?at? z tytu?u postoju jachtw na terenie klubu.
Op?ata od w/w dnia b?dzie wynosi?a 10 pln za 1 mb. miesi?cznie.
Jednocze?nie zmienia si? op?ata za wynajem boksw.
Od dnia 1 kwietnia 2018 r. b?dzie wynosi?a 50 pln za boks miesi?cznie

Za zarz?d

/-/ komandor Dariusz Szumi?ski

Zmieniony: piątek, 19 stycznia 2018 18:41
 
"Umi" na Jezioraku Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

W sezonie ?eglarskim 2018 od po?owy czerwca
jacht Umi stacjonowa? b?dzie na jeziorze Jeziorak.
Ch?tni do p?ywania na jachcie Umi po w/w akwenie proszeni s? o zg?aszanie si?
do opiekuna jachtu Antoniego Manieckiego (tel: 697 887 097)
w celu ustalenia terminu.

Zmieniony: poniedziałek, 8 stycznia 2018 22:39
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Ka?dorazowo przed wyj?ciem na wod? jednostk? klubow?
prowadz?cy zobowi?zany jest do sprawdzenia aktualnej prognozy pogody.
Je?eli prognozowana si?a wiatru jest wy?sza
ni? dopuszczona w karcie bezpiecze?stwa danej jednostki,
wyj?cie jachtu jest ZABRONIONE!

Zmieniony: wtorek, 15 maja 2018 21:35
 
Zako?czenie sezonu 2018 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Zarz?d JKM "Gryf" w Gdyni ma zaszczyt zaprosi? na uroczysto??

zamkni?cia sezonu ?eglarskiego w JKM Gryf

oraz

motorowodnego w Okr?gu Pomorskim,

ktra odb?dzie si? 27 pa?dziernika (sobota) o godzinie 17:00

w siedzibie Klubu.

Jednocze?nie odb?d? si? uroczysto?ci zwi?zane z obchodami 90-lecia

powstania Jacht Klubu Morskiego "Gryf" w Gdyni.

Zmieniony: czwartek, 4 października 2018 20:31
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Opiekunowie jachtw wraz z za?ogami proszeni s? o przygotowywanie jachtw do zimowania. Przypominamy, ?e po wyj?ciu jachtu z wody kad?ub nale?y w?a?ciwie zakonserwowa?: dok?adnie umy? s?odk? wod? wewn?trz i na zewn?trz (uwaga na ochron? ?rodowiska!), spu?ci? wod? z silnikw i zbiornikw, usun?? wod? i zanieczyszczenia z zenz itd.; zda? bosmanowi: akumulatory, butle gazowe, pirotechnik?, ?rodki sygnalizacyjne, UKF-ki, ko?a, kamizelki asekuracyjne i pasy ratunkowe ze ?wiate?kami, koce, materace, ?agle.

Zmieniony: czwartek, 8 listopada 2018 18:06
Czytaj dalej...
 
«PierwszaPoprzednia123456789NastępnaOstatnia»

Strona 1 z 9

Translate this page