Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Bronis?aw Ku?nierz Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Bronis?aw Ku?nierz jest jednym z najbardziej utytu?owanych cz?onkw klubu.

Ilo?? regat, w ktrych bra? udzia?, jest imponuj?ca. Osi?gni?te wyniki tak?e.

 

Czytaj dalej...
 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

1936

Juliusz Sieradzki – uczestnik olimpiady w Kilonii na jachcie typu R-6 DANUTA

1952

Juliusz Sieradzki – mistrz Polski w kl. „H”

1953

Juliusz Sieradzki – mistrz Polski w kl.”O”

1954

Juliusz Sieradzki – Tytu? Mistrza Sportu

1955

Juliusz Sieradzki – mistrz Polski w kl. bojerowej monotyp

1967

Bronis?aw Ku?nierz – na s/y ORION – puchar „Gryfa Pomorskiego” oraz puchar Ostseewoche

s/y Miranda

25.01.67 - 5.04.69

Leonid Teliga - rejs dooko?a ?wiata na s/y OPTY

1968

Bronis?aw Ku?nierz – Puchar Obro?cw Westerplatte

1971

Bronis?aw Ku?nierz – wicemistrz Polski w I  klasie RORC

1972

Bronis?aw Ku?nierz – Mistrz Polski w ?eglarstwie morskim

1973

Bronis?aw Ku?nierz – wicemistrz Polski w I  klasie RORC, Mistrz Sportu

5.06.76 - 21.08.80

Zbigniew Puchalski - rejs dooko?a ?wiata na jachcie MIRANDA

1960

Leon Drobotowicz – Wicemistrz Polski w klasie ”Star”
1977 Leon Drobotowicz – za?ogowy rejs wyczynowy dooko?a Europy z Gdyni do Neapolu na s/y ALBATROS, laureat Nagrody Conrada

1978

Bronis?aw Ku?nierz – Zas?u?ony Dzia?acz Kultury Fizycznej

1979

Mieczys?aw Bierka  - Wicemistrz Polski w kl.III  IOR na s/y Andromeda

1986

Zbigniew Walaszkowski – Wicemistrz Polski w kl.C-24 na s/y Pallas

1998

Karol Listewnik – za?ogowy rejs wyczynowy na wyspy Szetlandzkie i cie?nin? Pentland Firth  na s/y Merkury

2006

Tomasz Konnak - Puchar Dowdcy Marynarki Wojennej w kl. IMS II na s/y Pallas

2006

Zbigniew Witbrot - Memoria? Leonida Teligi na s/y Orion

2007

Tomasz Konnak - Puchar Dowdcy Marynarki Wojennej w kl. IMS II na s/y Pallas

Tomasz Konnak - Regaty GWG - pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej na s/y Pallas

2008

Tomasz Konnak - Memoria? Leonida Teligi na s/y Pallas

Zbigniew Witbrot - drugie miejsce w Memoriale Leonida Teligi na s/y Orion

2010

Pawe? Boksa - Mistrz Polski w klasie ORC II na s/y Moonraker

Tomasz Konnak - Wicemistrz Polski w klasie ORC II na s/y Pallas

Puchar Muzyka za zwyci?stwo w wy?cigu d?ugim

2011

Tomasz Konnak - Mistrz Polski w klasie ORC II na s/y Pallas

Puchar Muzyka za zwyci?stwo w wy?cigu d?ugim

2012

Pawe? Boksa - Mistrz Polski w klasie ORC II na s/y Moonraker

Tomasz Konnak - Wicemistrz Polski w klasie ORC II na s/y Pallas
2013

Jan Piernikarczyk - Morski ?eglarski Puchar Polski w grupie II ORC na s/y Pallas

2014

Jan Piernikarczyk - Memoria? Leonida Teligi na s/y Pallas w klasyfikacji ORC i KWR

2015

D?ugodystansowe Morskie Mistrzostwa Polski Samotnikw (Bitwa o Gotland) w klasie ORC:

Piotr Falk - drugie miejsce i tytu? wicemistrza Polski na s/y Blues in A

Zenon Jankowski - trzecie miejsce i tytu? drugiego wicemistrza Polski na s/y Oceanna

 

D?ugodystansowe Morskie Mistrzostwa Polski (Sailbook Cup) w grupie II ORC:

Tomasz Konnak - Mistrz Polski (i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej regat) na s/y Czarodziejka

 

Morskie ?eglarskie Mistrzostwa Polski w grupie II ORC:

Tomasz Konnak - wicemistrz Polski na s/y Czarodziejka


Puchar Zatoki Gda?skiej:  Tomasz Konnak na s/y Czarodziejka


Puchar Ba?tyku Po?udniowego:

w klasie ORC: Tomasz Konnak - drugie miejsce na s/y Czarodziejka

w klasyfikacji regat morskich ORC: Piotr Falk - drugie miejsce na s/y Blues in A

Zmieniony: wtorek, 2 lutego 2016 20:55
 
Rys historyczny i najwa?niejsze daty Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

 

30.10.1928

Zebranie za?o?ycielskie Klubu Sportowego „Gryf” w lokalu „Grand Cafe” w Gdyni przy ul.?wi?toja?skiej (obecnie siedziba banku PKO BP)  Spis cz?onkw za?o?ycieli

Wi?cej o pocz?tkach klubu...

1935

Rejestracja klubu w PZ?

s/y Albatros

1936

Obj?cie patronatu nad klubem przez Lig? Morsk? i Kolonialn?

1938

Wizyta w klubie genera?a Mariusza Zaruskiego

3.09.1939

Ucieczka jachtu STRZELEC I z okr??onej Gdyni z za?og? klubow? do Szwecji, a stamt?d do Anglii do polskich si? zbrojnych na zachodzie

1945-46

Wybudowanie tymczasowej siedziby Klubu, ktra dotrwa?a do 1973 roku  

1974-75  

Wybudowanie nowej, obecnej siedziby klubu (Zdj?cia)

2003

Klub otrzyma? Nagrod? Specjaln? "G?osu Wybrze?a" Rejs Roku 2003 za ca?okszta?t dokona? ?eglarskich.

2013 Klub otrzyma? nagrod? za Regaty Gdynia-W?adys?awowo-Gdynia, za najwi?ksz? liczb? jachtw w klasie ORC w Pucharze Ba?tyku Po?udniowego (i jednocze?nie w ca?ym sezonie w Polsce).
2015

Klub otrzyma? nagrod? za Regaty Gdynia-W?adys?awowo-Gdynia, za najwi?ksz? liczb? jachtw w klasie ORC w Pucharze Ba?tyku Po?udniowego (i jednocze?nie w ca?ym sezonie w Polsce). By?y to najliczniejsze regaty w klasie ORC trzeci raz z rz?du.

Klub otrzyma? nagrod? za Regaty Gdynia-W?adys?awowo-Gdynia, za najlepsze regaty w Regionie Pomorskim.

Zmieniony: środa, 4 listopada 2015 22:31
 

Translate this page