Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Klubowe strony WWW Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Klubowa strona WWW zosta?a za?o?ona w grudniu 2001 roku przez Stefana Witanisa i Karola Listewnika. Przy redagowaniu jej pierwszych stron aktywnie pomaga? wczesny kierownik klubu Jan Kaufman. Od powstania strona przesz?a wiele zmian artystycznych i technologicznych. Jak strony dawniej wygl?da?y mo?esz zobaczy? w poni?szej galerii.  

 

 

 

 

Translate this page