Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Jest to dzia?, w ktrym s? zamieszczane fotorelacje dotycz?ce r?nych wydarze?, imprez i uroczysto?ci zwi?zanych z klubem. Poza tym jest te? cz??? po?wi?cona tylko jachtom.
Zach?camy do przysy?ania swoich zdj?? odpowiedniej jako?ci, pogrupowanych i w rozs?dnej ilo?ci.

 

POZYCJE GALERII

Teraz

Czasy wsp?czesne

albo prawie

Dawno

Czasy dawne

i ca?kiem dawne

Jachty

Ponadczasowe

zdj?cia jachtw

 

 

Translate this page