Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Monografia JKM Gryf Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Webmaster   

Z przyjemno?ci? informujemy, i? dost?pna jest monografia naszego klubu:

Monografia JKM Gryf

 

Jacht Klub Morski „GRYF” 1928-2008

Marek Twardowski

 

Historia powstania i dzia?alno?ci klubu. Bogato ilustrowana zdj?ciami historia klubu, ludzi i jachtw.

 

Wydawca: Fundacja Promocji Przemys?u Okr?towego i Gospodarki Morskiej, Gda?sk 2008. Ksi??ka ma format A-4. Oprawa twarda, kreda. 143 strony

ISBN 978-83-60584-12-5

Cena 65 z? (dla cz?onkw klubu 45 z?)

Zmieniony: sobota, 19 marca 2011 21:40
 

Translate this page