Zachęcamy do wstąpienia do naszego klubu! Zostając naszym członkiem zyskasz możliwość rozwijania żeglarskich pasji, będziesz mógł uczestniczyć w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczegóły.

 

 

 

Opłaty członkowskie Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
                       Wpisowe do Klubu: 400 zł dla dorosłych, 200 zł dla młodzieży szkolnej i studentów
  Składka podstawowa: 367,20 zł rocznie
  Składka ulgowa: 183,60 zł rocznie

 

   Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom, małżonkom członków Klubu, oraz członkom wyróżnionym honorową odznaką  "Za zasługi dla JKM Gryf".

   Zwolnieni od obowiązku opłacania składki są: dzieci członków Klubu do czasu ukończenia nauki, członkowie honorowi Klubu oraz opiekunowie jachtów na dany rok kalendarzowy.


   Zniżka 10% przysługuje za uiszczenie składki jednorazowo, za rok z góry, do końca I kw. oraz za co najmniej 20-letnią przynależność do Klubu. Z tych zniżek nie mogą korzystać członkowie opłacający składkę ulgową w wysokości 50 % składki podstawowej.


   Składki mogą być opłacane rocznie lub kwartalnie.

Każdego z członków klubu obowiązuje odpracowanie 20 godzin rocznie na rzecz klubu. W przypadku niemożności świadczenia takiej pracy członek klubu wpłaca na konto lub do kasy klubu ekwiwalent pieniężny w wysokości 200 zł jako darowiznę.

 

Translate this page