Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Regaty 90-lecia JKM Gryf
ZAKO?CZONE!

Relacja z pok?adu jachtu S?oni

Relacja z pok?adu Czarodziejki


Zobacz jak by?o 5 i 10 lat temu...

Do regat, przez formularz zg?oszeniowy, zg?osi?y si? a? 22 jachty. Jak to jednak bywa z d?ugimi regatami, nie wszyscy wystartowali. Pewnie dlatego, ?e jak regat w sezonie jest tak du?o, to z cz??ci czasami trzeba zrezygnowa?. Czemu z tych akurat? Bo nie s? tak popularne medialnie, bo nie s? klasyfikowane w r?nych pucharach, bo... to i owo.

Trasa by?a powtrzeniem trasy regat sprzed 10 ju? lat (wtedy to by?a cz??? dla jachtw du?ych), czyli tradycja ju? d?uga a i pomys? "gryfowy".

Patrz?c od strony za?g, by?y to pierwsze od dawna regaty ze spokojn? pogod?, wr?cz momentami za spokojn?.

Ale zacznijmy od pocz?tku. Start komisja ustawi?a do?? dziwnie, bo bardzo blisko falochronu z Akwarium Gdy?skim. Start by? korzystny przy pinie, ale trudno to by?o maksymalnie wykorzysta?. S?aby wiatr i halswka przez Zatok? do Helu. Dopiero za Helem da?o si? postawi? spinakera, ale na do?? ostrym baksztagu. Takie warunki trwa?y do?? d?ugo, dopiero po wielu godzinach wiatr zel?a? i lekko si? wype?ni?. ?egluga dalej by?a bardzo spokojna. Pod wieczr nast?pnego dnia wszystkie jachty by?y ju? za znakiem zwrotnym, czyli za Oland Sodra Grund pod Olandi?. Wygl?da?o tak, ?e dla czo?wki wiatr os?ab? i peleton zmniejszy? r?nic? do jachtw szybszych. Po stawie bajdewind, ktry wcale nie wyprowadza? jachty pod Hel, ale pod Stilo. I chyba wszystkie jachty tak pop?yn??y, bez kombinacji ze zwrotem na wschd. A co za?ogi czeka?o pod polskim brzegiem? To zale?y, o ktrej godzinie. Albo cisza, albo chwilowo silniejszy wiatr. Tak czy owak, by?o pod wiatr. Druga cisza spotka?a cz??? jachtw pod Rozewiem (to grupa ?rodkowa) i wtedy znw kilka jachtw si? zjecha?o ze sob?. Powolna ?egluga do Helu m?czy?a chyba wszystkich, bo i te najwi?ksze i te ?rednie (w sensie pr?dko?ci). Wtedy te? wycofa?y si? z regat dwa jachty. Potem Zatoka zatrzyma?a przed met? Hadara, p?niej na ?rodku S?oniego i Oceann?, a przy samym Helu Czarodziejk? i Four Winds. Za to jachty na ko?cu stawki doczeka?y si? w ko?cu silnego, zachodniego wiatru i na jego skrzyd?ach nadrobi?y sporo czasu.

Regaty wymaga?y sporo wysi?ku, pilnowania pr?dko?ci na r?nych kursach. Uczestnikw deszcz zmoczy? dopiero na Zatoce, a i to niezbyt mocno.

Lista startowa

Wyniki regat:

Grupa ORC 1

Grupa ORC 2

Grupa KWR

Grupa OPEN

Nieoficjalna generalna ORC

 

Translate this page