Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Zmiana op?aty postojowej od 1 kwietnia Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Uchwa?? Zarz?du JKM Gryf z dnia 15 grudnia 2017 r.
z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmienia si?
podstawow? op?at? z tytu?u postoju jachtw na terenie klubu.
Op?ata od w/w dnia b?dzie wynosi?a 10 pln za 1 mb. miesi?cznie.
Jednocze?nie zmienia si? op?ata za wynajem boksw.
Od dnia 1 kwietnia 2018 r. b?dzie wynosi?a 50 pln za boks miesi?cznie

Za zarz?d

/-/ komandor Dariusz Szumi?ski

Zmieniony: piątek, 19 stycznia 2018 18:41
 

Translate this page