Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Ka?dorazowo przed wyj?ciem na wod? jednostk? klubow?
prowadz?cy zobowi?zany jest do sprawdzenia aktualnej prognozy pogody.
Je?eli prognozowana si?a wiatru jest wy?sza
ni? dopuszczona w karcie bezpiecze?stwa danej jednostki,
wyj?cie jachtu jest ZABRONIONE!

Zmieniony: wtorek, 15 maja 2018 21:35
 

Translate this page