Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Zako?czenie sezonu 2018 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Zarz?d JKM "Gryf" w Gdyni ma zaszczyt zaprosi? na uroczysto??

zamkni?cia sezonu ?eglarskiego w JKM Gryf

oraz

motorowodnego w Okr?gu Pomorskim,

ktra odb?dzie si? 27 pa?dziernika (sobota) o godzinie 17:00

w siedzibie Klubu.

Jednocze?nie odb?d? si? uroczysto?ci zwi?zane z obchodami 90-lecia

powstania Jacht Klubu Morskiego "Gryf" w Gdyni.

Zmieniony: czwartek, 4 października 2018 20:31
 

Translate this page