Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Gryf w?a?cicielem "Oriona" Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Sta?o si?!
Ostatni jacht eksploatowany przez nasz Klub sta? si? w?asno?ci? Gryfu. Dzi? (26 lutego 2015) zosta?a podpisana umowa kupna s/y Orion. W ten sposb, dopiero teraz, zako?czy? si? trudny, d?ugi i skomplikowany proces usamodzielniania si? Klubu. Dopiero teraz JKM Gryf przesta? by? zale?ny od Ligi Obrony Kraju. Zako?czy? si?, symbolicznie, pewien etap w ?yciu Klubu.
Zmieniony: czwartek, 19 marca 2015 10:28
 

Translate this page