Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Zmar? Zbigniew Puchalski Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Z ?alem zawiadamiamy, ?e dzisiaj rano (tj. 13 listopada) dotar?a do nas smutna informacja
o ?mierci kapitana Zbigniewa Puchalskiego,
jednego z najs?ynniejszych polskich ?eglarzy.
Zbigniew Puchalski znany by? przede wszystkim ze swoich samotnych rejsw
m.in. w regatach OSTAR-72, OSTAR-76 oraz dooko?a ?wiata w latach 1976-1980 na jachcie „Miranda”.
Zwi?zany by? z Yacht Klubem Stal Gdynia, w ktrego barwach dwukrotnie zdoby? Mistrzostwo Polski w klasie Star.
Zbigniew Puchalski zmar? w swoim domu w Australii 8 listopada w wieku 81 lat.
 
Zmieniony: czwartek, 13 listopada 2014 18:53
 

Translate this page