Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

alt

 

alt

 

 


 

Zobacz zdj?cia

Formu?a regat z ubieg?ego roku, czyli jeden wy?cig krtki i jeden d?ugi, zosta?a powtrzona i wygl?da na to, ?e zago?ci na d?u?ej. Pogoda by?a pi?kna, ale wiatr mocno nierwny i co do si?y, i co do kierunku. Tu? przed pierwszym wy?cigiem szkwalik troch? postraszy?, ale zapowiedzi silniejszego wiatru si? nie sprawdzi?y. Jak zwykle okaza?o si?, ?e samotne ?eglowanie jednak r?ni si? nieco od za?ogowego. Wida? to by?o wyra?nie ju? na starcie, gdzie zacz??y si? k?opoty. Walka w niezbyt silnym wietrze by?a zaci?ta, a ?e jachtw by?o sporo, by?o z kim i o co walczy?. Wy?cig d?ugi tym razem nie by? taki d?ugi jak w roku 2008 - ze wzgl?du na s?aby i cichn?cy wiatr trasa mia?a 8 mil.

 

Przygod? ku przestrodze mia? jeden z zawodnikw, ktry w okolicy p?awy GD wypad? za burt?, ale zanim nadesz?a pomoc z innych jachtw (b?d?ce najbli?ej Orion i Oceanna natychmiast ruszy?y na ratunek) sam powrci? na pok?ad swojej jednostki.

Po raz pierwszy klub gdy?ski zastosowa? przelicznik KWR dla wszystkich oraz ORC dla posiadaczy tego ?wiadectwa.

 

Wyniki regat

Klasyfikacja wg KWR

Wy?cig na wiatr/z wiatrem

Godzina startu 09:05

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

KWR

Cz.mety

Cz.trasy

Cz.przel.

1. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1.2806

10:15:17

01:10:17

01:30:00

2. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1.3126

10:13:57

01:08:57

01:30:30

3. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz 1.3069

10:15:47

01:10:47

01:32:30

4. Vacu Line POL-5802 Krzysztof Ko?akowski 1.3210

10:15:19

01:10:19

01:32:53

5. Sea  Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1.2536

10:19:58

01:14:58

01:33:59

6. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o 1.4961

10:08:34

01:03:34

01:35:06

7. Polled B/N Jacek Chabowski 1.4760

10:10:56

01:05:56

01:37:19

8. Albatros POL-2410 Waldemar Paw?owski 1.2280

10:25:44

01:20:44

01:39:08

9. Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1.3690

10:19:48

01:14:48

01:42:24

10. Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1.3678

10:20:09

01:15:09

01:42:47

11. Oceanna POL-4719 Zenon Jankowski 1.2845

10:25:29

01:20:29

01:43:23

12. Orion PZ-83 Zbigniew Witbrot 1.3760

10:21:24

01:16:24

01:45:08

13. Martinique B/N Andrzej Spitzbarth 1.3572

10:28:48

01:23:48

01:53:44

14. Zefirek  POL-178 Maciej Kowalczyk 1.2640

10:47:09

01:42:09

02:09:07

15. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki 1.4449

11:00:00

01:55:00

02:46:10

 

Wy?cig d?ugi

Godzina startu 11:00

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

KWR

Cz. mety

Cz. trasy

Cz. przel.

1. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1.3126

13:09:10

02:09:10

02:49:33

2. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o 1.4961

13:00:56

02:00:56

03:00:56

3. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1.2806

13:23:59

02:23:59

03:04:23

4. Vacu Line POL-5802 Krzysztof Ko?akowski 1.3210

13:22:18

02:22:18

03:07:59

5. Polled B/N Jacek Chabowski 1.4760

13:12:18

02:12:18

03:15:16

6. Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1.3690

13:23:25

02:23:25

03:16:20

7. Sea  Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1.2536

13:49:13

02:49:13

03:32:08

8. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki 1.4449

13:30:09

02:30:09

03:36:57

9. Albatros POL-2410 Waldemar Paw?owski 1.2280

13:58:21

02:58:21

03:39:01

10. Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1.3678

13:40:09

02:40:09

03:39:03

11. Oceanna POL-4719 Zenon Jankowski 1.2845

13:59:24

02:59:24

03:50:26

12. Orion PZ-83 Zbigniew Witbrot 1.3760

13:47:52

02:47:52

03:50:59

13. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz 1.3069

13:58:08

02:58:08

03:52:48

14. Martinique B/N Andrzej Spitzbarth 1.3572

14:10:55

03:10:55

04:19:07

15. Zefirek  POL-178 Maciej Kowalczyk 1.2640

14:36:58

03:36:58

04:34:15

 

Punktacja ko?cowa wg KWR

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

KWR

W-1

W-2

Suma

1. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski 1.3126

2.0

1.5

3.5

2. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak 1.2806

1.0

4.5

5.5

3. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o 1.4961

6.0

3.0

9.0

4. Vacu Line POL-5802 Krzysztof Ko?akowski 1.3210

4.0

6.0

10.0

5. Polled B/N Jacek Chabowski 1.4760

7.0

7.5

14.5

6. Sea  Bee 7186Y Jan Kozarzewski 1.2536

5.0

10.5

15.5

7. Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski 1.3690

9.0

9.0

18.0

8. Albatros POL-2410 Waldemar Paw?owski 1.2280

8.0

13.5

21.5

9. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz 1.3069

3.0

19.5

22.5

10. Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk 1.3678

10.0

15.0

25.0

11. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki 1.4449

15.0

12.0

27.0

12. Oceanna POL-4719 Zenon Jankowski 1.2845

11.0

16.5

27.5

13. Orion PZ-83 Zbigniew Witbrot 1.3760

12.0

18.0

30.0

14. Martinique B/N Andrzej Spitzbarth 1.3572

13.0

21.0

34.0

15. Zefirek  POL-178 Maciej Kowalczyk 1.2640

14.0

22.5

36.5

 

Klasyfikacja wg ORC

Wy?cig na wiatr/z wiatrem

Godzina startu 09:05

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

T-on-T inshore

Cz. mety

Cz. trasy

Cz. przel.

1. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak

0.7759

10:15:17

01:10:17

00:54:32

2. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz

0.8057

10:15:47

01:10:47

00:57:02

3. Polled B/N Jacek Chabowski

0.8767

10:10:56

01:05:56

00:57:48

4. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski

0.8397

10:13:57

01:08:57

00:57:54

5. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o

0.9628

10:08:34

01:03:34

01:01:12

6. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki

0.9132

11:00:00

01:55:00

01:45:01

 

Wy?cig d?ugi

Godzina startu 11:00

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

T-on-T offshore

Cz. mety

Cz. trasy

Cz. przel.

1. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski

0.8348

13:09:10

02:09:10

01:47:50

2. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak

0.7634

13:23:59

02:23:59

01:49:55

3. Polled B/N Jacek Chabowski

0.8676

13:12:18

02:12:18

01:54:47

4. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o

0.9601

13:00:56

02:00:56

01:56:06

5. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki

0.8981

13:30:09

02:30:09

02:14:51

6. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz

0.7892

13:58:08

02:58:08

02:20:35

 

Punktacja ko?cowa wg ORC

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

GPH

W-1

W-2

Suma

1. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak

786.0

1.0

3.0

4.0

2. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski

718.7

4.0

1.5

5.5

3. Polled B/N Jacek Chabowski

691.6

3.0

4.5

7.5

4. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o

624.9

5.0

6.0

11.0

5. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz

760.3

2.0

9.0

11.0

6. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki

668.1

6.0

7.5

13.5

 

Punktacja bez przeliczenia w wy?cigu d?ugim

Poz.

Nazwa jachtu

Nr ?agla

Prowadz?cy

Czas mety

1. Du?y Ptak POL-5215 Robert Kres?o

13:00:56

2. S?oni POL-2199 Zbigniew Rembiewski

13:09:10

3. Polled B/N Jacek Chabowski

13:12:18

4. Vacu Line POL-5802 Krzysztof Ko?akowski

13:22:18

5. Mizar POL-146 W?adys?aw Spichalski

13:23:25

6. Pallas PZ-929 Tomasz Konnak

13:23:59

7. Aquila PZ-314 Czes?aw Perlicki

13:30:09

8. Andromeda PZ-84 Jan Piernikarczyk

13:40:09

9. Orion PZ-83 Zbigniew Witbrot

13:47:52

10. Sea  Bee 7186Y Jan Kozarzewski

13:49:13

11. Ma?y Ptak POL-193 Konrad Chodakiewicz

13:58:08

12. Albatros POL-2410 Waldemar Paw?owski

13:58:21

13. Oceanna POL-4719 Zenon Jankowski

13:59:24

14. Martinique B/N Andrzej Spitzbarth

14:10:55

15. Zefirek  POL-178 Maciej Kowalczyk

14:36:58

 

S?dziowa? Zygfryd Perlicki

 

 

 

Translate this page