Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła?
  • Poniżej wpisz adres Twojej poczty elektronicznej, a następnie kliknij klawisz Wyślij. Nazwa użytkownika zostanie do Ciebie wysłana.
  • Poniżej wpisz nazwę użytkownika Twojego konta i adres poczty elektronicznej, a następnie kliknij klawisz Wyślij. Hasło zostanie do Ciebie wysłane.
  • Najpierw musisz odtworzyć nazwę użytkownika. Poniżej wpisz adres Twojej poczty elektronicznej, a następnie kliknij klawisz Wyślij. Nazwa użytkownika zostanie do Ciebie wysłana. Po otrzymaniu listu z nazwą użytkownika odtwórz hasło w taki sam sposób.

Translate this page