Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Witamy w Jacht Klubie Morskim „GRYF” w Gdyni. Istniejemy od 1928 roku i nale?ymy do najstarszych klubw ?eglarskich w Polsce. Do naszego klubu nale?eli m.in. Juliusz Sieradzki, Leonid Teliga i Zbigniew Puchalski.
 Organizujemy rejsy turystyczne po Ba?tyku, Morzu P?nocnym i Atlantyku, kursy na stopnie ?eglarskie i motorowodne oraz regaty na Zatoce Gda?skiej i Morzu Ba?tyckim.
 

Opiekunowie jachtw wraz z za?ogami proszeni s? o przygotowywanie jachtw do zimowania. Przypominamy, ?e po wyj?ciu jachtu z wody kad?ub nale?y w?a?ciwie zakonserwowa?: dok?adnie umy? s?odk? wod? wewn?trz i na zewn?trz (uwaga na ochron? ?rodowiska!), spu?ci? wod? z silnikw i zbiornikw, usun?? wod? i zanieczyszczenia z zenz itd.; zda? bosmanowi: akumulatory, butle gazowe, pirotechnik?, ?rodki sygnalizacyjne, UKF-ki, ko?a, kamizelki asekuracyjne i pasy ratunkowe ze ?wiate?kami, koce, materace, ?agle.

Czytaj dalej...
 
Zaproszenie na Parad? Niepodleg?o?ci
Wzorem roku ubieg?ego cz?onkowie i sympatycy naszego Klubu proszeni s?
o wzi?cie udzia?u w Paradzie Niepodleg?o?ci.
Spotkanie 11 listopada 2018 o godzinie 11:00
na Placu Gdynian Wysiedlonych (ul. Starowiejska/Dworzec).
Sprawy organizacyjne koordynuje
W?odzimierz Kucharczyk (tel: 609 199 089).
Prosimy o liczny udzia? w tym patriotycznym wydarzeniu!
 
59 Regaty Gdynia-W?adys?awowo-Gdynia 2018

ZAKOCZ?CZONE!

Relacja z pok?adu S?oni

Zdj?cia i opis z portalu Oficyna Morska

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

Wyniki i opis regat
 

ZAKO?CZONE!

Zdj?cia z regat i zako?czenia

Artyku? na zeglarski.info

Tracking regat

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

Wyniki i opis regat
 
Regaty 90-lecia JKM Gryf
ZAKO?CZONE!

Relacja z pok?adu jachtu S?oni

Relacja z pok?adu Czarodziejki


Zobacz jak by?o 5 i 10 lat temu...

Wyniki i opis regat
 

Translate this page

 
andromeda4.jpg
Andromeda

Monografia JKM Gryf


Klubowe koszulki Polo

Koszulka klubowa z herbem 80 lat Gryfu. Rozmiary M, L, XL.

kolory: bia?y i granatowy

Do nabycia w sekretariacie

cena 45 z?